Online припрема за пријемни испит

Припремни тест за пријемни испит се састоји од 20 питања: 10 питања из основа информационо комуникационих технологија и 10 задатака из математике.

Време трајања теста је 120 (сто двадесет) минута.

Тачан одговор доноси 3 (три) позитивна поена.

Погрешан одговор или ни један селектован одговор доноси -1 (минус 1) поен.

Одговор "не знам" доноси 0 (нула) поена.

Преостало време: 120:00

1. Једнакост $\sqrt{x^2-8x+16}=|4-x|$ тачна је само за:

$ \forall x \in R $

$ x\geq4 $

$ x<4 $

Не знам

2. Решења неједначине $\frac{2}{2x+7}\leq\frac{3}{3x+1}$ припадају скупу:

$ \left(-\infty,-\frac{7}{2}\right)\cup\left(-\frac{1}{3},+\infty\right) $

$ \left[-\frac{1}{3},+\infty\right) $

$ \left[-\frac{7}{2},-\frac{1}{3}\right] $

Не знам

3. Производ свих решења једначине $2^{2x+1}-33\cdot 2^{x-1}+4=0$ износи:

$ -6 $

$ 8 $

$ 6 <4 $

Не знам

4. Број решења једначине $\log\left(4+2^{x+2}\right)=\log4+\log\left(5\cdot2^{4-x}-1\right)$ је:

два

један

нема решења

Не знам

5. Висина трапеза чије су основице 15cm и 11cm, а краци 5cm и 7cm износи:

$ 2\sqrt{6}cm $

$ \frac{\sqrt{3}}{2}cm $

$ \frac{\sqrt{6}}{6}cm $

Не знам

6. Колико решења има једначина $\left(\sin2x-\cos2x\right)^2=\sin4x$ на интервалу $\left[0,2\pi\right]$?

$ два $

$ осам $

$ четири $

Не знам

7. Збир првих n чланова аритметичког низа је $S_{n}=3n^2+n$. Десети члан $a_{10}$ једнак је:

$ 12 $

$ 58 $

$ 52 $

Не знам

8. Вредност израза $\left(\frac{2^{-4}-3^{-4}}{2^{-1}-3^{-1}}\left(2^{-1}+3^{-1}\right)^{-1}-3^{-1}\cdot81^{-\left(2^{-2}\right)}\right)^{-\frac{1}{2}}$ је:

$ 2 $

$ -2 $

$ \frac{1}{2} <4 $

Не знам

9. Област дефинисаности функције $y=\log_{2}{\left(-x^2+11x-28\right)}$ је:

$ \left[4,7\right] $

$ \left(4,7\right) $

$ \left(4,7\right] $

Не знам

10. Ако је $ab\neq0$ и $a\neq b$ израз $\left(\left(\frac{\left(a+b\right)^2}{ab}-4\right)\cdot\left(\frac{\left(a+b\right)^2}{ab}-1\right)\right):\frac{a^3-b^3}{ab}$ има вредност:

$ \frac{a-b}{ab} $

$ \frac{a+b}{ab} $

$ \frac{1}{ab} $

Не знам

11. Сваки директоријум на диску садржи:

Само списак имена својих датотека

Само списак имена својих датотека и датуме њиховог креирања

Списак имена и карактеристике свих својих датотека

Не знам

12. Који је од наведених исказа тачан?

32 бита < 6 бајта

16 бита < 2 бајта

4 бајта < 32 бита

Не знам

13. У којим јединицама се изражава капацитет DVD-а?

MB

GB

TB

Не знам

14. Google+ и Google drive су сервиси који могу слободно да се користе:

Само уз претходну најаву Google администраторима

Само уколико је инсталиран одговарајући драјвер за USB порт

Уз услов да се претходно отвори Gmail налог

Не знам

15. Синтаксну грешку

Програмер може да уочи само у току извршавања програма

Преводилац (компајлер) не може да препозна

Открива преводилац (компајлер)

Не знам

16. Који се од наведених програма користи за комуникацију преко електронске поште?

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Visio

Не знам

17. IP је скраћеница од:

Internet Protocol

Intelligent Protocol

Internet Path

Не знам

18. Који исказ je тачaн за процесор?

Извршава аритметичко-логичке операције

Брзина рада процесора не утиче на брзину рачунара

Садржи програме

Не знам

19. ADSL приступ Интернету користи:

Телефонску мрежу

Мрежу мобилне телефоније

Кабловски дистрибуциони систем

Не знам

20. Опција Landscape је за:

Хоризонталну оријентацију странице

Вертикалну оријентацију странице

Оријентацију странице под произвољним углом

Не знам